فرم پذیرش نمایندگی خدمات پس از فروش
نام *
این فیلد الزامی است.
نام پدر
این فیلد الزامی است.
کد ملی *
این فیلد الزامی است.
شماره تلفن های تعمیرگاه
این فیلد الزامی است.
نام خانوادگی *
این فیلد الزامی است.
نام تعمیرگاه
این فیلد الزامی است.
زمینه فعالیت
این فیلد الزامی است.
شماره تلفن همراه*
این فیلد الزامی است.
استان
این فیلد الزامی است.
شهر
این فیلد الزامی است.
آدرس محل کار
این فیلد الزامی است.
مالکیت محل کار
این فیلد الزامی است.
تصویر کارت ملی(پشت)
این فیلد الزامی است.
تصویر نمای تجهیزات و میز کار
این فیلد الزامی است.
آیا نمایندگی خدمات پس از فروش از شرکت های دیگری را دارید؟
این فیلد الزامی است.
شماره کدپستی
این فیلد الزامی است.
تصویر کارت ملی (رو)
این فیلد الزامی است.
پست الکترونیکی *
این فیلد الزامی است.
بیشترین فعالیت شما در زمینه تعمیر کدام دستگاه ها میباشد؟
این فیلد الزامی است.
تصویر جواز کسب از اتحادیه تعمیرکاران و کد اتحادیه صوتی و تصویری ؟
این فیلد الزامی است.
لطفا اسامی برندها را نام ببرید
این فیلد الزامی است.
میزان آشنایی شما با شرکت بوستر را شرح دهید.
این فیلد الزامی است.
کد امنیتی* کد امنیتی

این فیلد الزامی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
follow us on social networks :