بلندگو

CAR STEREO SPEAKER 

HAUT-PARLEURS AUTO STEREO

ALTAVOCES ESTEREOFONICOS

PARA AUTOMOVIL

مشخصات :

POWER 100 RMS / 270 PEAK
COAXIAL SPEAKER 6"*9"
  5-WAY
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
follow us on social networks :