نمایندگی خدمات پس از فروش

مشخصات :

 ردیف  استان  شهر  نام نماینده  شماره موبایل  تلفن
1 آذربایجان شرقی تبریز لطفی 09148024580 32821436
2 آذربایجان شرقی تبریز ساعتی 0914317537  
3 آذربایجان شرقی تبریز کاظم خانی 09104995458 32302574
4 آذربایجان شرقی تبریز آتش پیکر 09144237494 041-52335640
5 آذربایجان شرقی تبریز پور حسن 09148981776 44339040
6 آذربایجان شرقی تبریز جسمانی 0914421253 37625522
7 آذربایجان شرقی تبریز کریم پور 09144029859 36562076
8 آذربایجان غربی ارومیه خوش مود 0914388509 32351233
9 آذربایجان غربی میاندوآب اسماعیل زاده 9147116934  
10 آذربایجان غربی عجب‌شیر جسمانی 9144212536 4137625522
11 آذربایجان غربی نقده صمدی پور 9144437704 4436228095
12 اردبیل مشکین شهر پاداشی 9141596404 4532543393
13 اصفهان اصفهان کماجیان 9133288246 3132296537
14 اصفهان اصفهان شریف 9131104476 3132205488
15 اصفهان اصفهان مرادی  9138082672 3133456919
16 اصفهان کاشان باقری نسب 9132765085 3155560181
17 اصفهان شهرضا ترکان 9367714205 3153241468
18 البرز کرج محمدی 9121612005 2633307724
19 البرز کرج بیات 9126097588 2632227507
20 بوشهر بوشهر زارع 9177742077 7732542696
21 تهران شهرری سیفی 9124776838 2155937370
22 چهارمحال  شهرکرد ترکی 9137021490 3833350124
23 چهارمحال  شهرکرد پناهی 9132833017 3833344222
24 خراسان رضوی مشهد گل پرور 9154817441 5137603010
25 خراسان رضوی مشهد دانش 9159068557 5132218557
26 خراسان رضوی مشهد خوشبخت 9151130659 5138413319
27 خراسان رضوی نیشابور قادرنیا 9353642188 5142211062
28 خراسان شمالی قوچان مزرجی 9151805591 5147223793
29 خراسان جنوبی تربت حیدریه ایل بیگی 9151312519 5152239215
30 خوزستان اهواز یار علی 9166182908 6132215567
31 خوزستان آبادان بیت چنعان 9169301760 6134420664
32 خوزستان دزفول کویت زاده 9195916279 6142260902
33 زنجان زنجان قربانی 9127405927 2433423906
34 سمنان دامغان حیدری 9360798230  
35 سمنان شاهرود خواجه زاده 9192731986 2332237122
36 سیستان و بلوچستان زاهدان ظاهری نعیم 9151919062 5433421028
37 فارس شیراز دهقان 9174165868 7137351326
38 فارس شیراز پیروی 9173008435 7138306405
39 قزوین آبیک اجلی 9127832806  
40 قم قم عسگری 9123516427 2538747600
41 کردستان سنندج نباتی 9183715989 8733290718
42 کردستان بانه زارعی 9183756448 8754222242
43 کردستان سقز رحیم زاده 9187865724 8736234702
44 کرمان کرمان صالحی 9131999437 3433320800
45 کرمان رفسنجان میرزایی 9133933302 3434255972
46 کرمانشاه کرمانشاه کاملی 9188872455 8338228865
47 گلستان گرگان سعدالهی 9113716436 1732235806
48 گلستان گنبد اقبال 9112763424  
49 گیلان رشت احمدی 9116204697 34220
50 گیلان جویبار حسینی 9111293845 1142548930
51 گیلان لنگرود غلامی 9115632036 1342534655
52 گیلان ماسال رسولی 9118821995 1344665951
53 گیلان رضوانشهر جوادی 9112841586 1344621237
54 گیلان لوشان چگینی 9123186198  
55 گیلان آستانه اشرفیه عنصری نژاد 9118423552  
56 گیلان رامسر عمرانی   1155251388
57 گیلان رودسر روزبهان 9113428058 1342629883
58 گیلان منجیل مجیدی پور 9119331839  
59 گیلان صومعه سرا براری 9112384708 1344321169
60 لرستان خرم آباد مرادیان 9166615869 6633212528
61 لرستان نور آباد مولایی 9167491272 6632724158
62 مازندران ساری عمادی 9120325403 1133376798
63 مازندران آمل قهرمانی 9113201052 1133236406
64 مازندران بابل گنجی 9216248288 1132334304
65 مازندران بابل ذاکری 9113153051 1132326686
66 مازندران بابلسر تاجیک 9111135244 1135338000
67 مازندران تنکابن شاه منصوری 9113948106 1154282909
68 مازندران نکا شهبازی 9112524613 1134615280
69 مازندران نوشهر ابراهیمی نیا 9113921065 1152333706
70 مرکزی ساوه رحیمی 9127563688 8642241095
71 میاندوآب   احمد نژاد 9144824516 044-45241174
72 همدان همدان فلاحیان 9189091547 8132668526
73 همدان اسد آباد سروری 9183095020 8133125888
74 یزد یزد سلیمیان 9133510198 3536205032
75 یزد یزد غدیر 9132596343 3536262173
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
follow us on social networks :